• 19 May 2024

Na czym polega psychoterapia i jakie są jej rodzaje?

Na czym polega psychoterapia i jakie są jej rodzaje? Zaburzenia psychiczne to jeden z najbardziej powszechnych problemów współczesnego świata. W odpowiedzi na konieczność niesienia pomocy osobom zmagającym się z tego typu trudnościami powstały różne nurty psychoterapii. Sama psychoterapia określana jest jako swoista metoda leczenia zaburzeń psychiki, dzięki której możliwe jest wykształcenie zdolności radzenia sobie z uczuciami, a także podniesienie potencjału emocjonalnego. Z definicji wynika fakt, że dzięki tej metodzie terapeutycznej możliwe jest nie tylko leczenie zaburzeń w obrębie psychiki, ale także zmienianie postaw i nauka umiejętności, dzięki którym łatwiej jest radzić sobie z wyzwaniami życia codziennego.

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia określana jest jako zbiór metod terapeutycznych mających na celu rozwiązywanie problemów natury psychicznej, odnalezienie ich przyczyn oraz wypracowanie wzorców zachowań, które pozwolą poprawić jakość życia pacjenta. Leczenie to opiera się na bezpośrednim kontakcie pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą. Mogą to być spotkania indywidualne bądź grupowe w zależności od rodzaju terapii. Spotkania te mogą stanowić odrębną metodę leczenia, bądź stanowić uzupełnienie terapii farmakologicznej. Warto podkreślić, że z psychoterapii mogą korzystać nie tylko osoby ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi, ale również takie, które chcą poradzić sobie z konkretnym problemem i poprawić jakość swojego życia. Wizyty w gabinecie specjalisty pomagają budować pewność siebie, podnosić motywację i usprawniać komunikację międzyludzką.

Kiedy warto zgłosić się na psychoterapię?

Psychoterapia może być dobrym rozwiązaniem nie tylko dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Jak wspomniano wyżej, korzystać z niej mogą np. osoby, które chcą rozwijać umiejętności radzenia sobie z emocjami lub rozwiązać tymczasowe problemy i skorzystać z porady neutralnego i zdystansowanego specjalisty. Wizyta u psychoterapeuty polecana jest przede wszystkim osobom zmagającym się z przewlekłymi chorobami czy zaburzeniami, które negatywnie wpływają na ich samopoczucie, nie pozwalają na normalne funkcjonowanie i zakłócają ich życie emocjonalne. Objawami, które mogą wskazywać na konieczność podjęcia tego typu leczenia, mogą być między innymi trudności w komunikacji, problemy z różnego rodzaju używkami, poczucie bezradności i braku celu, nadmierne i nieuzasadnione zamartwianie się, czy poczucie zagrożenia i lęku. Do niepokojących oznak wymagających interwencji zaliczyć można także świadome szkodzenie innym, autoagresję, czy permanentnie obniżoną motywację i strach przed podjęciem jakiegokolwiek działania. Psychoterapia może przynieść wymierne korzyści osobom, które zmagają się z depresją, stanami lękowymi, fobiami, a nawet zaburzeniami żywienia. Poleca się ją również tym, którzy cierpią z powodu utraty bliskiej osoby, mają trudności w pracy i w nawiązywaniu relacji międzyludzkich.

Rodzaje psychoterapii

Istnieje kilka nurtów psychoterapii. Jej właściwe dobranie stanowi podstawę skuteczności leczenia i często decyduje o sukcesie terapii. Pierwsza z metod to terapia psychodynamiczna mająca na celu zdefiniowanie potrzeb pacjenta oraz odnalezienie wewnętrznych mechanizmów zachowań, które znajdują się poza świadomością i stanowią problem. Kolejnym rodzajem psychoterapii jest terapia poznawczo-behawioralna zakładająca, że zaburzenia wynikają z wyuczonych schematów zachowań. Ma ona na celu wyeliminowanie lęków oraz zmianę zachowania i sposobu myślenia jako reakcji na określone bodźce. Mówiąc o rodzajach psychoterapii, nie można nie wspomnieć o psychoanalizie. W jej założeniu zaburzenia wynikają z doświadczeń z przeszłości, toczących się wewnętrznych konfliktów oraz skomplikowanej osobowości. Spotkania z lekarzem polegają na rozmowie, podczas której pacjent dzieli się swoimi przemyśleniami i trapiącymi go rzeczami. Terapeuta z kolei pomaga mu uświadamiać sobie, z jakich życiowych doświadczeń może wynikać takie, a nie inne postrzeganie danego problemu. Kolejną metodą jest psychoterapia Gestalt. Podczas spotkań ze specjalistą pacjent uczy się, jak czerpać radość z życia pozbywając się niechcianych emocji i uwalniając je. Zyskuje też umiejętności, które pozwalają mu na wykorzystanie drzemiącej w nim siły i zwiększenie potencjału. Wymienione rodzaje nie wyczerpują w pełni listy nurtów psychoterapii. Warto jeszcze wspomnieć o podziale terapii ze względu na ilość uczestniczących w niej osób. Mamy tu do czynienia z terapią indywidualną oraz grupową. Pierwsza z nich opiera się na indywidualnych spotkaniach lekarza z pacjentem, podczas których możliwe jest zbudowanie właściwej relacji i zaufania oraz skupienie się na konkretnym problemie i szukanie sposobów na jego rozwiązanie. Plusem tego typu spotkań we dwójkę jest fakt, że psychoterapeuta poświęca całą uwagę tylko jednej osobie i łatwiej mu jest odnaleźć źródło problemu. Terapia grupowa z kolei polega na spotkaniach w szerszym gronie osób, które zmagają się z podobnymi problemami. Do niewątpliwych plusów tego typu terapii należy możliwość utożsamienia się jednostki z innymi osobami i pozbycie się uczucia osamotnienia w danym temacie.