• 19 May 2024
Jakie spółki muszą prowadzić pełną księgowość?

Jakie spółki muszą prowadzić pełną księgowość?

Jakie spółki muszą prowadzić pełną księgowość? Pełna księgowość to istotny temat dla tych, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Jest to system ewidencyjny, z którym nie każdy jest w stanie sobie poradzić, a który wymaga bardzo dużego zaangażowania oraz skupienia. Istnieją bowiem spółki, które wymagają prowadzenia takiej rachunkowości. Takie zadania najlepiej oczywiście powierzyć profesjonalnym biurom rachunkowym, które zajmą się ewidencją wszystkich operacji. Zatrudniając księgowego, mamy również z głowy kwestię śledzenia zmian w przepisach polskich.

Czym jest pełna księgowość?

Pełna księgowość to alternatywa dla prowadzenia ksiąg handlowych, jednak dla przedsiębiorców – zdecydowanie bardziej skomplikowana i zaawansowana. Głównym celem jest to, aby wszystkie operacje, jakie dokonuje firma, zostały odpowiednio zaksięgowane i były przechowywane. Mowa tutaj między innymi o przelewach wychodzących oraz przychodzących, a także operacjach dotyczących magazynu. Niektóre spółki posiadają obowiązek prowadzenia takiej księgowości. Co ważne, nie każdy przedsiębiorca jest w stanie sobie z tym poradzić. W tym wypadku najlepiej zatrudnić profesjonalne biuro rachunkowe, które wszystkim się zajmie, a także będzie na bieżąco sprawdzać zmiany w prawie polskim.

Pełna księgowość musi posiadać między innymi informacje na temat:

 • majątku,
 • przychodów;
 • kosztów;
 • zobowiązań;
 • należności;
 • prowadzonych inwestycji;
 • wyniki finansowe.

Księgi rachunkowe

Do pełnej księgowości zalicza się między innymi prowadzenie ksiąg rachunkowych. Są to między innymi dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, a także wykaz pasywów i aktywów. Dziennik służy do zapisywania danych o przeprowadzonych operacjach w porządku chronologicznym. Księgi główne to inaczej zapis danych o zdarzeniach. Rzeczona księga powinna być prowadzona zgodnie z zasadą podwójnego zapisu. Księgi pomocnicze to zapis szczegółowy oraz uzupełniający kont z księgi głównej. Wykaz aktywów oraz pasywów to inaczej inwentarz. Kolejnym dokumentem są zestawienia obrotów oraz salda księgi głównej. Co istotne, księgi rachunkowe można prowadzić zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej. W obu przypadkach konieczne jest ich przechowywanie przez co najmniej pięć lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym termin płatności podatku został przekroczony. Księgi muszą być prowadzone rzetelnie i skrupulatnie. Ponadto, należy je na bieżąco sprawdzać. Nie ma w nich miejsca na błędy, dlatego najlepiej, jeśli zajmie się tym doświadczona księgowa.

Sprawozdanie finansowe

Przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość – nie tylko ci, którzy robią to z obowiązku, lecz także i ci, którzy wybrali tę opcję dobrowolnie, muszą przygotowywać sprawozdania finansowe. Ten dokument można stworzyć tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej. Jeśli zostanie wykonane w wersji papierowej, zarówno taka forma, jak i jej skan będą nieważne. Podatnicy, którzy nie zostali wpisani do KRS, ale muszą tworzyć sprawozdania finansowe, mają obowiązek złożyć je do Urzędu Skarbowego do 10 dni od daty zatwierdzenia sporządzonego sprawozdania. Jeśli z kolei zeznanie dotyczy straty, wówczas konieczne jest złożenie go do trzeciego miesiąca kolejnego roku kalendarzowego.

Zobacz także:

Jakie spółki muszą prowadzić pełną księgowość?

Wśród spółek, które mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości wymienia się:

 • komandytowo-akcyjne,
 • komandytowe,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • akcyjne.

Wyżej wymienione spółki muszą prowadzić pełną księgowość od początku działalności. Poniższe natomiast są do tego zobowiązane dopiero wtedy, kiedy przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów w poprzednim roku obrotowym przekroczyła 2 miliony euro. Są to między innymi:

 • spółki jawne,
 • spółki cywilne,
 • spółki partnerskie,
 • osoby fizyczne, która prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Warto równocześnie podkreślić, że przedsiębiorcy, którzy osiągają niższe obroty netto od wymienionych, mogą również prowadzić pełną księgowość. Ci jednak nie mają obowiązku – mają możliwość. Jeśli się na to zdecydują, muszą poinformować o tym Urząd Skarbowy podczas składania zeznania rocznego. Po zatrudnieniu biura rachunkowego z kolei firma musi powiadomić Urząd o tym w ciągu 15 dni. Spółka komandytowo-akcyjna to spółka osobowa, w której jest co najmniej dwóch wspólników. Co najmniej jeden z nich odpowiada bez ograniczeń, a co najmniej jeden jest akcjonariuszem. Spółka komandytowa to taka, w której zobowiązania wobec wierzycieli odpowiada co najmniej jeden ze wspólników, a co najmniej jednego jest ta odpowiedzialność ograniczona. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczy firm, w których jeden lub też więcej wspólników (wszyscy, którzy są rzeczonymi wspólnikami) odpowiada za zobowiązania w ograniczonym stopniu. Ten typ formy jest najczęściej spotykany zarówno w Polsce, jak i całej Europie. Spółka akcyjna natomiast opiera się na obiegu akcji akcjonariuszy. Ostatni z rodzaj z zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości to kapitał zakładowy to wkład założycieli przedsiębiorstwa, którzy zostają jednocześnie współwłaścicielami spółki.