• 21 April 2024
Jak robić transkrypcje z wywiadu?

Jak robić transkrypcje z wywiadu?

Jak robić transkrypcje z wywiadu? Żaden profesjonalny dziennikarz nie zwraca uwagi na to, co mówią jego rozmówcy w wywiadzie. Nie musiał – dziś mamy magnetofony lub inne urządzenia nagrywające. Jednak wywiady są zwykle publikowane w formie pisemnej i dlatego muszą być transkrybowane. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Transkrypcja wywiadu – co to jest?

Wywiady są zwykle przeprowadzane przez dziennikarzy w telewizji, na potrzeby artykułów prasowych lub artykułów publikowanych w Internecie. W przeszłości dziennikarze musieli zapisywać to, co mówili im rozmówcy. Powodem jest to, że na rynku nie ma urządzenia nagrywającego, a mianowicie magnetofonu. Dziś nikt skrupulatnie nie notuje słów rozmówcy. Wręcz przeciwnie – takie zachowanie jest bardzo nieprofesjonalne. Nie pozwala skupić się na rozmowie, a jedynie zanotować to, co powiedziała druga osoba. Jednak dziennikarze przeprowadzający wywiady często dokonują transkrypcji tego, co mówi rozmówca.

Przepisali więc wywiad. Dokładniej – nawet nie sam dziennikarz, ale ktoś inny, na przykład wykonawca. Nawet wywiady radiowe są transkrybowane, ponieważ stacje publikują je na swoich stronach internetowych. Co więcej, możesz wyłowić, co druga osoba powiedziała z transkrypcji. Zapisy te umożliwiają również analizę wypowiedzi rozmówców lub uzyskanie niezbędnych informacji. Jednak transkrypcja to nie redagowanie wywiadów. W końcu nie wszystko, co zostało powiedziane w rozmowie, zostało później nagrane. Redakcji dokonują sami dziennikarze – tak jest w przypadku wywiadów poza siedzibą firmy.

W jaki sposób dokonuje się transkrypcji wywiadów?

Nie potrzebujesz żadnych specjalnych umiejętności, aby zapisać to, co zostało powiedziane w rozmowie. Generalnie do odtworzenia rozmowy wystarczy włączyć urządzenie nagrywające. Dosłownie osoba zapisuje to, co zostało powiedziane przez obie strony, pytania i odpowiedzi. Czasami wszystko, co musisz zrobić, to zapisać odpowiedzi po przygotowaniu pytań.

Jak robić transkrypcje z wywiadu?
Jak robić transkrypcje z wywiadu?

Osoba dokonująca transkrypcji zwykle robi to na komputerze, chociaż oczywiście wszystko można przepisać ręcznie. Jednak w przeciwieństwie do komputerów i dysków twardych papier jest nietrwałym nośnikiem. Osoba dokonująca transkrypcji powinna mieć również słuchawki. Pozwalają wyciszyć hałas otoczenia i skupić się na transkrypcji tego, co słyszysz. Wydaje się, że przygotowanie do transkrypcji nie wymaga wielkich umiejętności i pracy.

Jednocześnie transkrypcja wymaga ciągłego zatrzymywania urządzenia, aby to, co zostało powiedziane, mogło zostać spokojnie przepisane. Powoduje to konieczność wysłuchania całego wywiadu nawet kilka razy. Ponadto początkujący skrybowie potrzebują dużo czasu na przepisanie wywiadów. Przepisywanie wywiadów z udziałem więcej niż 2 osób jest szczególnie trudne. Podczas gdy transkrypcja wywiadów jedno- i dwuosobowych nie stanowi problemu, wywiady grupowe już tak. Przede wszystkim musisz uważnie słuchać głosu swojego rozmówcy. Problematyczne jest również wstawianie innych rozmówców, gdy pytanie jest skierowane konkretnie do jednej osoby.

Transkrypcja synchroniczna

Czasami zdarzają się tłumaczenia nienagranych wywiadów, ale wywiady prowadzone są w czasie rzeczywistym. Nazywa się to transkrypcją symultaniczną. Ci, którzy zajmują się tego rodzaju kopiowaniem, muszą mieć już spore umiejętności. Należą do nich przede wszystkim umiejętność zamykania się i słuchania rozmówcy oraz umiejętność bezbłędnego pisania na klawiaturze komputera. Zajmujemy się transkrypcjami symultanicznymi np. w sądzie, w sądzie. Transkrypcja symultaniczna wymaga również poprawnej interpunkcji, co jest bardzo ważne dla kontekstu wypowiedzi. W takim przypadku nie możemy wrócić do tego, co powiedział rozmówca i zastanowić się nad jego kontekstem.

Jak długo trwa transkrypcja wywiadu?

Czas transkrypcji wywiadu zależy głównie od umiejętności osoby przeprowadzającej transkrypcję. Osobom bardziej doświadczonym wykonanie zadania zajmie zdecydowanie mniej czasu. Chodzi o to, że tacy ludzie potrafią szybciej pisać i lepiej słuchać tekstu. W tej dziedzinie praktyka czyni mistrza, więc transkrypcja jednominutowego wywiadu może zająć początkującemu nawet 5-6 minut. Jednocześnie profesjonalista może nagrać minutę w zaledwie 2 minuty, więc może wykonać więcej transkrypcji w tym samym czasie, jak początkujący. Jeśli rozmowa odbywa się w języku obcym, godziny pracy są zwykle dłuższe. Transkrybent nie tylko zwraca wtedy uwagę na poprawność pisowni słów, ale także bierze pod uwagę to, co rzeczywiście powiedział rozmówca.

Na szczęście transkrypcja języka obcego nie jest tłumaczeniem, więc transkrybent nie bierze pod uwagę znaczenia zdań ani pięknych symboli w języku ojczystym (oczywiście transkrypcja i tłumaczenie mogą iść w parze). Transkrypcje w językach obcych wykonują osoby posiadające odpowiednie przygotowanie merytoryczne i znajomość języków obcych. Jest to szczególnie ważne w językach, w których inaczej piszemy słowa niż je wymawiamy.