• 13 July 2024
Frankowicz, kto to jest?

Frankowicz, kto to jest?

Frankowicz, kto to jest? Kwestia kredytów walutowych jest obecna w świadomości społecznej od około 20 lat. Około 2004 roku nastąpił prawdziwy boom na kredyty frankowe, powiązane z frankiem szwajcarskim, ale jednocześnie takie kredyty hipoteczne były dużym obciążeniem dla budżetów zwykłych ludzi, zazwyczaj o wyższych dochodach. Frankowiczów to szczególna grupa kredytobiorców, którzy do tej pory borykali się z ryzykiem spekulacji walutowych i ewentualnych podwyżek stóp. Frankowicze, kim oni są? Czy warto zgłębiać ten temat szerzej, aby lepiej adresować rynek bankowości detalicznej?

Epidemia spekulacyjna kredytów hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich

Frankowicz, kto to jest?
Frankowicz, kto to jest?

W czasach, gdy popularne były kredyty denominowane we frankach szwajcarskich, życie pożyczkobiorców nie było łatwe ze względu na analizę zdolności kredytowej. Z jednej strony analizowano zdolność kredytową kredytobiorcy w złotówkach, a z drugiej strony bank oferował kredyty we frankach, aby móc kupować nieruchomości na mało korzystnych wówczas warunkach oczywiście bez brania pod uwagę ryzyko spekulacji. Banki nie informowały odpowiednio konsumentów i kredytobiorców o ryzyku związanym ze spekulacją walutową i stosowały w umowach klauzule zakazujące. W zasadzie cały harmonogram spłat kredytu frankowego nadaje się do wyrzucenia, ale kredytobiorcy frankowi stworzyli się w pewnym sensie niezależnie, niezależnie od systemowych bolączek. Czemu? Kredytobiorca o stosunkowo niewielkich średnich dochodach i celach inwestycyjnych, a także kredytobiorca dość duży, musi podpisać umowę kredytową we frankach szwajcarskich, ponieważ zwykły kredyt w złotówkach to za mało. To bardzo złożona kwestia, ale wymaga też od kredytobiorcy pewności, że faktycznie spłaci dług, nawet po zmianie polityki pieniężnej zagranicznego banku centralnego (w tym przypadku Narodowego Banku Szwajcarii). W kontrakcie Frankowicze zgadza się, że istnieje ryzyko walutowe, a także ryzyko zmiany stóp procentowych, ale od 1984 r. ryzyko to ma wyraźną tendencję spadkową. Sytuacja we frankowiczach miała jednak pozytywny wpływ na działalność prawników. Kancelarie zajmujące się kredytami frankowymi jak odfrankuj.org/pomoc-frankowiczom-szczecin-2/ rozumieją trudną sytuację swoich klientów i nie mają większych problemów ze sporami z dużymi instytucjami. Kancelaria zapewnia odpłatną i bezpłatną pomoc franczyzobiorcom (rozbudowana baza wiedzy, kalkulatory, narzędzia do przeliczania pomocy na franczyzobiorców).

Problem społeczny, systemowy, a nawet częściowo polityczny

Przede wszystkim przed wyborami prezydenckimi kwestia akcjonariuszy została rozwiązana agresywnie politycznie, ale ostatecznie zignorowano pożyczkobiorcę. Sprawa nabrała wymiaru międzynarodowego, z pozytywnymi wynikami analiz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz sądów. Dziś frankowicze są grupą kredytobiorców, którzy najprawdopodobniej będą konkurować z bankowością detaliczną. ale dlaczego? Niedozwolone klauzule w umowie zostały potwierdzone, a wszystkie agencje kontrolne to potwierdziły. Największy polski bank rozpoczął w rozmowach z Frankami proces przyznawania środków na pokrycie strat. Pożyczki frankowe są często negatywnie postrzegane przez prawników właśnie ze względu na ich spekulacyjny charakter, jednak wielu pożyczkobiorców frankowych nie zdaje sobie z tego sprawy lub ignoruje zagrożenie. Skontaktowanie się z kancelarią prawną w celu pomocy ajentowi jest właściwie kluczem do zabezpieczenia własnych długoterminowych interesów, zarówno dziś, jak iw okresie największego boomu podobnych obowiązków. W całym kraju mówi się o około 1 mln umów kredytowych denominowanych we frankach, co jest ogromną kwotą i realnym obciążeniem dla wyników banków detalicznych (również spółek publicznych).

Pożyczkobiorcy radzą sobie z pomocą wysoko wyspecjalizowanej kancelarii prawnej

Pożyczkobiorcy zebrali się w stowarzyszenia i po prostu rozpoczęli walkę o sprawiedliwość. W wyniku tej walki zmienił się praktycznie cały system hipoteczny. W Polsce od dzisiaj nie dostaniesz kredytu we frankach jeśli zarabiasz tylko w złotówkach. Jest to zasada, która eliminuje spekulacje i chroni całą branżę oraz konsumentów. Nawet Komisja Nadzoru Finansowego stopniowo zachęca banki do zawierania ugody z poszkodowanymi ajentami, bo wszystko wskazuje na to, że banki przegrają batalię i nie mają powodu, by udowadniać swoją uczciwość. Oczywiście ten obszar jest eksploatowany przez kancelarie prawne, których główną specjalizacją jest kredyt frankowy.

Walka frankowiczów pokazuje, że warto się angażować w obronie własnych interesów

Przykład Frankowiczów pokazuje, że dobrze zorganizowane stowarzyszenia związane z wiedzą prawniczą i presją instytucjonalną mogą zmienić całe systemy, przepisy, a nawet wywołać dyskusje polityczne. Frankowicze pokazało niemal każdemu konsumentowi, że walka o to, co swoje, jest warta walki, to żmudna walka, ale przynosi dużo satysfakcji i działa na korzyść całego rynku, bo usuwa chorobę ekonomiczną.

 

Pomoc | przy | kredycie
ul. Kaszubska 53/5
70-226 Szczecin
664 954 550
www.pomocprzykredycie.pl
Odfrankuj.ORG kancelaria frankowa
ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin
532 395 444
www.odfrankuj.org