• 19 May 2024
Badania geotechniczne - kto je wykonuje?

Badania geotechniczne – kto je wykonuje?

Badania geologiczne to niezbędny etap budowy każdego budynku. Najlepiej jest zamówić je jeszcze zanim nabędziemy grunt. Badania geotechniczne – kto je wykonuje?

Na czym polegają badania geologiczne gruntu?

Badania te polegają na wydaniu tak zwanej opinii geotechnicznej, która zazwyczaj składa się z dwóch integralnych części:

  • część opisowa opinii,
  • część graficzna opinii.

Część opisowa opinii geotechnicznej zawiera szereg informacji dotyczących gruntu, na którym chcemy postawić budynek. W pierwszej kolejności są to dane na temat poziomu wód gruntowych w interesującym nas rejonie. Kolejną ważną kwestią jest nośność danego gruntu, a następną – rodzaj poszczególnych jego warstw.
Część graficzna opinii natomiast zawiera między innymi informacje na temat tego w jakich punktach były wykonywane niezbędne odwierty oraz konkretne przekroje geotechniczne wraz zaznaczonymi kolejnymi warstwami i typami gruntu.

Jak wykonuje się badania geologiczne gruntu?

Badania geotechniczne polegają zazwyczaj na wykonaniu 3 lub więcej odwiertów na danym terenie. Jeśli budynek, który ma stanąć na danym gruncie, nie będzie miał piwnicy – wystarczy, że odwierty będą miały około 3 metrów głębokości. Inaczej ma się sprawa, gdy budowla ma mieć piwnice. Dla budynków z podpiwniczeniem głębokość odwiertu to od 4 do 6 metrów.

Po co wykonuje się badania geologiczne gruntu?

Badania geologiczne gruntu wykonuje się między innymi po to, by mieć pewność, że położony pod budowlę fundament osadzony zostanie w stabilnym gruncie. Jest to sprawa kluczowa dla bezpieczeństwa całego budowlanego przedsięwzięcia. Badanie gruntu pod budowę umożliwia dodatkowo dobranie optymalnego rodzaju fundamentu dla danego terenu. Są to element tak ważne, że decyzja o ich włączeniu do projektu budowy nie została pozostawiona nam. Przeciwnie, istnieją przepisy budowlane, które mówią, że tego typu działania są niezbędne przed postawieniem budynku.

Kiedy wykonuje się badania geologiczne gruntu?

Badania geotechniczne - kto je wykonuje?Badania najlepiej jest wykonać jeszcze przed zakupieniem danego gruntu pod budowę. Tylko tego rodzaju badania są w stanie odpowiedzieć z całą pewnością na pytanie czy dany teren w ogóle nadaje się do wznoszenia na nim jakiegokolwiek budynku. Pieniądze zainwestowane we wczesne badania geologiczne gruntu mogą więc uchronić nas przed utopieniem dużo większych funduszy w terenie, który nie nadaje się pod budowę.
Badania takie wykonuje się jeszcze przed przystąpieniem do wszelkich prac budowlanych, a przede wszystkim przed wylaniem fundamentu pod obiekt. Często wykonuje się zanim jeszcze przystąpimy do wyboru fundamentu, ponieważ to właśnie badania geologiczne gruntu pozwalają na jego odpowiednie dobranie do danego terenu. Informacje na temat wód gruntowych i właściwości fizycznych oraz mechanicznych gruntu umożliwiają dobranie prawidłowych parametrów fundamentów. Te parametry to między innymi:

  • rodzaj betonu,
  • rodzaj hydroizolacji,
  • rodzaj i ilość zbrojenia,
  • rodzaj i ilość zabezpieczeń niezbędnych przy pracach budowlanych,
  • konieczność wykonania drenażu opaskowego.

Badania wykonuje się zazwyczaj w ciągu jednego dnia roboczego i rzadko zajmują więcej niż kilka godzin. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na danym terenie regularnie występują podtopienia – wówczas konieczne jest wykonanie kilku badań w pewnym odstępie czasu. Pozwala to ocenić poziom wód gruntowych w zależności od pory roku.

Kto wykonuje badania geologiczne gruntu?

Usługi geologiczne wykonuje zwykle geotechnik lub geolog. Osoby o zawodzie geologa mogą wykonywać ekspertyzy geologiczne dla budynków I i II kategorii, czyli na przykład budynków mieszkalnych, domów jednorodzinnych, budynków służących gospodarce rolnej, inwentarskich, składowych i produkcyjnych.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku budynków kategorii zwanej III. Są to niewielkie budynki takie jak garaże do dwóch stanowisk, budynki gospodarcze czy też domy letniskowe. W takim wypadku będzie potrzebny już nie geolog, ale geotechnik.

Jeśli planujemy zakupić grunt pod budowę jakiegokolwiek budynku – czy to dom jednorodzinny, czy garaż, najlepiej jest skontaktować się z profesjonalną firmę geologiczną. Osoby zajmujące się badaniami zawodowo będą wiedziały jakiego rodzaju specjalisty potrzebujemy do badań pod budowę konkretnego typu budynku.

Ile kosztują badania geologiczne gruntu?

Choć standardowy koszt wynosi około 1500zł, ceny badań geologicznych mogą się różnić w zależności od tego w jakim rejonie kraju je wykonujemy oraz jakie są nasze indywidualne potrzeby. Czynnikami, które wpływają na koszt takiego przedsięwzięcia jest też ilość oraz głębokość wykonywanych odwiertów. Więcej zapłacimy więc za badania pod budynek podpiwniczony niż taki, który nie będzie miał piwnicy.

W określonych sytuacjach do kosztów badań będziemy musieli doliczyć również koszt pracy laboratorium. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy na terenie znajdują się źródła wód gruntowych i konieczne będzie sprawdzenie ich parametrów, między innymi pH. Pozwoli to na dobranie odpowiedniego betonu dla wykonania fundamentu.